اوج‌گیری هیجان معاملاتی در سهام دارویی

نمادهای دارویی بیش از 8 درصد نوشان را امروز به ثبت رساندند.

به گزارش «دنیای بورس» از 43 نماد دارویی در بازارهای بورس، فرابورس و بازار پایه، 13نماد نوسان قیمتی بیش از ده درصدی را تجربه کرده‌اند. این موضوع به این معناست که این نمادها حداقل یک‌بار در سقف و یک بار در کف قیمتی معامله شده‌اند.

 28 نماد دارویی نوسان بیش از 8 درصدی را به ثبت رسانده‌اند و از این منظر خود یک رکورد برای صنعت محسوب می‌شود. بیش از 90 درصد سهام دارویی نیز نوسان بیش از 5 درصد را تجربه کرده‌اند. چنین شدت نوسان قیمتی از افزایش هیجان معاملاتی در این گروه و همچنین جدال سخت نظرات حکایت دارد. همین شدت بالای نوسان ریسک حضور در معاملات سهام این گروه را افزایش داده است. البته برخی نیز این فضا را برای کسب بازدهی‌های قابل توجه مناسب ارزیابی می‌کنند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
46,496.04 612.82 1.32