حقیقی‌ها و حقوقی‌ها چه سهامی می‌خرند؟

استراتژی خرید و فروش بازیگران سهام در نمادهای بورسی متفاوت بود؛ در حالی که در برخی از نمادها جهت تغییر مالکیت ها از حقوقی ها به حقیقی های بازار بود که در برخی دیگر این روند عکس بود.

به گزارش «دنیای بورس»، در روز پرتلاطم سهام رصد عملکرد حقیقی و حقوقی جالب توجه به نظر می‌رسد. در این خصوص بیشترین تغییر مالکیت بین سهام‌داران حقیقی با حقوقی مدنظر گرفته شده است.

 «فملی»، «حسینا» و «فولاد» در میان نمادها با بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی قرار دارند. در سهام ملی مس سهام به ارزش حدود 13 میلیارد تومان از سبد حقوقی‌ها به حقیقی‌ها انتقال یافته است. بر این اساس در این نمادها حقوقی‌ها بیش از آن‌که خریدار باشند فروشنده بوده‌اند. «حسینا» و «فولاد» نیز به ترتیب با تغییر مالکیت 7 و 6 میلیارد تومانی تا این لحظه از معاملات مواجه هستند. در رده بعدی نیز نام نمادهایی مانند «زپارس» و «البرز» مشاهده می‌شود.

در نقطه مقابل سه سهم «خودرو»، «وبملت» و «وپاسار» بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را به ثبت رساندند. «خودرو» حدود 7 میلیارد تومان و «وبملت» نیز حدود 6.5 میلیارد تومان تغییر مالکیت از سبد حقیقی به حقوقی را تجربه کرده است. به بیان دیگر در این نمادها حقوقی‌ها بیش از آن‌که فروشنده باشند خریدار هستند.

 برخی فروش‌های کنونی سهام‌داران حقوقی در نمادها را عاملی برای عقب‌نشینی تقاضا مطرح می‌کنند. البته در برابر عرضه‌های سنگین تقاضای موجود مانع از افت قیمتی محسوس سهام در سهام فولاد مبارکه و ملی مس شده است. در سهام ایران‌خودرو و بانک ملت نیز خرید حقوقی‌ها باعث شده سهام از کف خود فاصله بگیرد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر