تاثیر هزینه سوخت بر « فملی » و « فولاد »

تاثیر هزینه سوخت در شرکت ملی مس و فولاد مبارکه چقدر است و به چه میزان تاثیرگذار است؟

به گزارش «دنیای بورس» به کانال تحلیلی پارسیس، شرکت ملی مس در 6 ماهه نخست امسال 232 میلیارد تومان هزینه سوخت و انرژی پرداخت کرده است (3 تومان به ازای هر سهم) و در مقابل 5768 میلیارد تومان سود خالص ساخته است. (74 تومان به ازای هر سهم) با فرض اینکه همین روند مصرف سوخت و انرژی برای 6 ماهه دوم هم تکرار شود، کل این عدد برای «فملی» 6 تومان به ازای هر سهم میشود. از نگاه این تحلیل، واقعا هزینه سوخت در ملی مس نیز تاثیر زیادی ندارد و با یک تغییر حدود 5 درصدی در نرخ محصولات، ملی مس به راحتی می تواند افزایش 100 درصدی میانگین هزینه سوخت و انرژی را جبران نماید.

همچنین فولاد مبارکه در 6 ماهه نخست امسال 850 میلیارد تومان هزینه سوخت و انرژی پرداخت کرده است (6.5 تومان به ازای هر سهم) و در مقابل 8144 میلیارد تومان سود خالص ساخته است (62.6 تومان به ازای هر سهم). با فرض اینکه همین روند مصرف سوخت و انرژی برای 6 ماهه دوم هم تکرار شود، کل این عدد برای فولاد 13 تومان به ازای هر سهم میشود. تحلیل ها نشان دهنده سود 140 تا 150 تومانی سود فولاد (با سود سرمایه گذاریها) در سال مالی 1398 است. اگر فرض کنیم میانگین نرخ سوخت و انرژی برای سال بعد 100 درصد رشد کند، با رشد 10 درصدی نرخ فروش محصولات به راحتی این هزینه پوشش داده خواهد شد

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
213,708.33 17.95 0.01