تایید افزایش سرمایه « میدکو »

افزایش سرمایه میدکو به تایید هیات مدیره رسید.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، افزایش سرمایه 22 درصدی در صنایع هلدینگ خاورمیانه مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفت. گفته شده افزایش سرمایه «میدکو» تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
212,937.33 786.16 0.37