شایعه نهایی شدن افزایش سرمایه « خساپا »

شایعه نهایی شدن افزایش سرمایه سایپا درحالی در بازار می پیچد که هنوز اطلاعیه رسمی در این خصوص منتشر نشده است. تا ساعت 10:40 در بازار هیچ اطلاعیه رسمی در بازار روی کدال در این باره قرار نگرفته است. سایت اطلاع رسانی شرکت هم در این خصوص موضوعی را مورد تایید قرار نداده است

به گزارش «دنیای بورس»، برخی منابع خبری از شایعه نهایی شدن افزایش سرمایه در سایپا خبر می دهند. اگر چه پیش تر در خصوص افزایش سرمایه سایپا صحبت های مقدماتی صورت گرفته بود و تصمیم نهایی به گزارش کارشناس رسمی دادگستری موکول شده است اما در بازار امروز شایعه نهایی شدن افزایش سرمایه سایپا می پیچید. پیش تر گفته شده بود که سایپا قصد دارد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را انجام دهد. این شرکت امیدوار است این افزایش سرمایه را تا پایان سال جاری به سرانجام برساند. 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
50,838.08 1,791.79 3.52