نرخ قرارداد حمل « فولاد » با « توریل »/ افزایش 11 درصدی

قرارداد حمل فولاد مبارکه با توکاریل 11 درصد افزایش یافت.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، فولاد مبارکه اصفهان نرخ قرارداد حمل فولاد مبارکه با توکاریل 11 درصد افزایش یافت که این امر باعث تعدیل در برآوردهای قبلی این شرکت برای سال 1398 میشود.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
8,978.44 348.41 3.88