تایید گزارش افزایش سرمایه « فارس »

حسابرس و بازرس قانونی افزایش سرمایه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را تایید کرد.  

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، گزارش توجیهی افزایش سرمایه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از 9.15 هزار میلیارد تومان به 15 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده مربوط به تحصيل سرمايه گذاري هاي جديد و جبران مخارج مشارکت در افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذير و همچنين بخشي از مخارج صورت گرفته بابت بازپرداخت بدهي ها ارائه می شود.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
20,085.53 399.96 1.99