رویه عجیب تصمیم سازی در « فباهنر »/ خلق الساعه و دیرهنگام

مهدی ساسانی، تحلیلگر بازار سرمایه در یک پُست تلگرامی نوشته، نامه‌ای در تاریخ 3 آذر از سوی صدر تامین نوشته شده است و گفته به عنوان سهامدار عمده با افزایش سرمایه مس شهید باهنر موافق نیست و این شفاف سازی 6 روز بعد(!) یعنی 9 آذر روی کدال قرار گرفته و به اطلاع سهامداران رسیده است.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، امروز برگه ای روی کدال از مس شهید باهنر درحالی شفاف سازی شده که حکایت از رویه عجیبی در شرکت دارد. بدین معنا که هیات مدیره ابتدا اعلام افزایش سرمایه می کند و بعد از آن سهامداران آن مخالفت می کند. حالا اما تکلیف سهامدارانی که با شفاف سازی سهم خرید و فروش می کنند، چیست. پیامد رویه هایی از این دست که خلق الساعه و دیرهنگام به اطلاع سهامداران می رسد، تنها گریبانگیر سهامداران خواهد بود.  

 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
209,599.19 8,463.82 4.04