ارسال گزارش افزایش سرمایه « تابا »

تابان نیروی سپاهان از ارسال گزارش توجیهی افزایش سرمایه خود به حسابرس قانونی خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، گزارش توجیهی افزایش سرمایه تابان نیروی سپاهان از 6.2 میلیارد تومان به  11 میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اجراي طرح توسعه کارگاه الکتريکي اشترجان به تصویب هیات مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
3,154.7 152.35 4.83