افزایش سرمایه 50 میلیارد تومانی « اتکام »

گزارش توجیهی افزایش سرمایه بیمه اتکایی امین به نزد حسابرس قانونی فرستاده شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت بیمه اتکایی امین از 300 میلیارد تومان به 350 میلیارد تومان از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور شرايط خاص اقتصادي کشور و نياز بيمه گران اتکايي به سرمايه بيشتر جهت نگهداري ريسکهاي بيمه اي بزرگ در داخل کشور به تصویب هیات مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.