« کیسون » برنده قرارداد فاضلاب تهران

کیسون باز هم از برنده شدن در یک قرارداد جهت عملیات لوله رانی طرح فاضلاب تهران خبر داد.  

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، کیسون از برنده شدن در مناقصه خرید لوله بتن پلیمر جهت عملیات لوله رانی طرح فاضلاب تهران به مبلغ 29.3 میلیارد تومان توسط شرکت لوله بتن پلیمر و کیسون خبر داد. (لازم به توضیح است شرکت لوله بتن پلیمر 99 درصد متعلق به گروه کیسون است).

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,245.08 45.71 2.04