لیست جدید فرابورس/ کدام شرکت ها بیشترین درصد سهام شناوری دارند؟

شرکت های پتروشیمی مارون و پالایشگاه شیراز دارای کمترین سهم شناور و سیمان لارسبزوار، فولاد آلیاژی یزد بیشترین سهم شناور هستند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فرابورس، در گروه ۱۰ شرکت اول و با بیشترین درصد سهام شناور، سیمان لار سبزوار، فولاد آلیاژی یزد، عمران کرمان، توسعه معدنی شمال شرق شاهرود، گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان، بانک دی، البرزبالک، کاغذ پارس،توکارنگ فولادسپاهان و شهداب ناب خراسان با سهام شناور آزاد ۹۶ تا ۴۷ درصدی قرار دارند.

همچنین شرکت های پتروشیمی مارون، پتروصنعت گامرون، تولید نیروی برق دماوند، فولادهرمزگان جنوب، سنگ‌آهن گهرزمین، موسسه اعتباری کوثر، سرمایه‌گذاری توسعه امیدگوهران، گزسکه، پالایشگاه شیراز و نفت پاسارگاد نیز با سهام شناور آزاد ۶.۱۷ تا ۰.۰۴درصدی در انتهای لیست شرکت ها قرار دارند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر