شفاف سازی دوباره « وساخت »/ شناسایی سود 211 تومانی

سرمایه گذاری ساختمان ایران با شفاف سازی دوباره از شناسایی سود 211.8 تومانی به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه سال 99 خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، تعداد 2.480.700 از سهام مسدود شده بانک اقتصاد نوین متعلق به سرمایه گذاری ساختمان ایران بابت تسهیلات اخذ شده از بانک کارآفرین توسط این شرکت وثیقه گردیده بود، از سوی بانک کارآفرین جهت تسویه کامل تسهیلات دریافتی به فروش رسید.

 همچنین «وساخت» به منظور ایجاد تأمین نقدینگی جهت بازپرداخت بدهیهای بانکی اقدام به فروش تعداد 540,592 سهم شرکت تأمین مسکن جوانان ، تعداد 1,707,568 سهم سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان ، تعداد 35,000,000 سهم شرکت نوسازی و ساختمان تهران و 8,182,74 سهم شرکت تأمین سرمایه نوین کرده است.

با توجه به اطلاعات موجود آثار ناشی از فروش سهام های یاد شده سبب ایجاد سود به مبلغ 17.403 میلیارد تومان با تاثیر رقم 16 تومان به ازای هر سهم شرکت شد. تاکنون مبلغ 211.8 تومان سود برای هر سهم برای سال مالی منتهی به 31/06/1399 ایجاد شد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,369.07 75.54 3.19