تعداد پروانه های احداث ساختمان جدید/ روند کاهشی در بهار امسال

تازه ترین آمار پروانه های صادره برای احداث ساختمان نشان میدهد در بهار امسال تعداد آن ها 23 درصد کاهش داشته است.  

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کانال تحلیلی پارسیس، در فصل بهار سال ١٣٩٨، تعداد ١٥١٢٧ واحد مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش بینی شد که نسبت به فصل گذشته حدود 20.2درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢٣.١ درصد کاهش داشت. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه های احداث ساختمان ٦.٩ واحد بود. تعداد 2204 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در فصل بهار ١٣٩٨، صادر شد که نسبت به فصل گذشته، حدود ١٧.٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٢٧.٩ درصد کاهش داشت.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)