مزایده ملکی 25 میلیارد تومانی « لازما »

کارخانه های صنعتی آزمایش جدیدترین مزایده املاک خود را اعلام کرد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقلز کدال، کارخانه های صنعتی آزمایش در نظر دارد عرصه و اعیان محل کارخانه های صنعتی آزمایش مرودست در استان فارس را در کیلومتر 5 جاده تخت جمشید از طریق مزایده به صورت نقدی و یکجا به فروش برساند. قیمت پایه املاک مذکور برای مزایده عممی بیش از 25.5 میلیارد تومان ارزیابی شده است.   

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
91,091.94 1,925.96 2.11