شفاف سازی در « ذوب »

ذوب آهن اصفهان در خصوص اجرائيه حكم صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد شفاف سازی کرد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از «کدال»، به مـوجب درخــواست اجـــراي حكــم بدوي دادگاه و راي تجدید نظر موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان  فولاد محکوم به پرداخت مبـلغ : 6،287،074،710،915 ريال (شامل : مبلغ 6،073،194،136،150 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 213،760،574،765 ريال بابت هزينه دادرسي و كارشناسي و مبلغ 120،000،000 ريال بابت حق الوكاله وكيل) به ذوب آهن شد. از تاریخ ابلاغ اجراییه محکوم مکلف به پرداخت آن است.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,804 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,836 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,804 0.00 0.00
اولین قیمت 1,810
قیمت دیروز 1,804
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,904 1,724
بازه هفته 1,880 1,781
بازه سال - -
P/E -1049928
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 110.952 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,836 1,836 1,000 1
1 4,480 1,832 1,837 5,500 1
1 19,000 1,831 1,839 453,252 13

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)