برنامه پذیره نویسی اوراق منفعت دولتی

تامین سرمایه نوین از انتشار اوراق منفعت دولتی جهت تأمین مالی دولت توسط فرابورس ایران خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از «کدال»، پیرو مجوز انتشار اوراق منفعت دولتی جهت تأمین مالی دولت، تامین سرمایه نوین از انتشار اطلاعیه پذیره‌نویسی اوراق موصوفه توسط شرکت فرابورس ایران خبر داد. این تأمین سرمایه در راستای انجام موضوع فعالیت اصلی خود وفق ماده 3 اساسنامه، مبادرت به پذیرش و ایفای تعهد پذیره‌نویسی تعداد 2 میلیون برگه معادل 200 میلیارد تومان از اوراق منتشره جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت کرد. کل کارمزد تعهد پذیره‌نویسی معادل 20 میلیارد تومان ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ اتمام پذیره‌نویسی وصول خواهد شد.

همچنین براساس دیگر گزارش های «کدال»، پیرو نامه شماره 442/ص/1/98 مورخ 28/07/1398 در ارتباط با توافق با بانک اقتصاد نوین جهت تسویه تسهیلات تا تاریخ 06/09/ 1398 و در راستای اجرای بند برنامه انتشار اوراق بدهی گروه ب ماده 13 دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق بررسی های انجام شده به جهت تأمین نقدینگی تا تاریخ فوق الذکر جهت تسویه بدهیها هیأت مدیره با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی براساس تعداد 719,999,996سهم شرکت تأمین سرمایه نوین ( سهامی عام ) به عنوان دارایی پایه موافقت و مقرر گردید که گزارش توجیهی اوراق اختیار فروش تبعی تهیه و درخواست مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردد.

تشریح طرح انتشار اوراق اختیار فروش تبعی 1- هدف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام)، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی و محل مصرف منابع تامین شده از محل انتشار اوراق اختیار فروش تبعی موضوع این گزارش به شرح زیر است.

با توجه به مصوبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در خصوص حذف بهره مرکب از محاسبات باقی مانده تسهیلات دریافتی گروه ساختمان ایران در نظر دارد با تعیین تکلیف مانده بدهی بانک ها و تسویه تسهیلات راه را برای حضور موثرتر در حوزه فعالیت اصلی مجموعه یعنی ساخت و ساز فراهم آورد و در نتیجه شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت‌های زیرمجموعه این گروه که طی سالهای گذشته اقدام به دریافت تسهیلات مالی فراوان از بانک های مختلف منجمله بانک سینا بانک کارآفرین و بانک اقتصاد نوین نموده اند و جهت ضمانت تسهیلات مذکور، سهام تحت مالکیت خود را وثیقه نموده و یا چک و سفته به بانک ارائه کرده‌اند، اقدامات مقتضی در خصوص تعیین و تکلیف مانده بدهی بانک ها و بررسی مناسب ترین راهکارها جهت تسویه را آغاز نموده است.

پیرو پیگیری های صورت گرفته در خصوص تسهیلات بانک هایی که از قبیل سینا کارآفرین و توسعه صادرات و با عنایت به اینکه جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات یادشده سهام تحت مالکیت شرکت اصلی و یا شرکت‌های زیرمجموعه مورد استفاده واقع شدند، نحوه تسویه بدهی از محل واگذاری وسایل تعیین گردید که پس از رفع توقیف سهام مورد وثیقه، بانک ها به میزان مطالبات خود نسبت به انتقال سهام به نام خود و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر که صلاح بداند بر اساس نرخ تابلو جاری بورس اوراق بهادار تهران در زمان انتقال اقدام کرده و در صورت وجود مازاد است سهام مابقی سهام را آزاد و در اختیار شرکت قرار می دهد. لیکن این امر باعث افزایش عرضه سهام توثیق و کاهش قیمت سهام مذکور و همچنین سهام خود شرکت اصلی شده است و منافع سهامداران خرد به خطر افتاده است.

بر این اساس شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در نظر دارد در فرآیند تسویه تسهیلات بانک اقتصاد نوین از سایر روش های تامین مالی به استثنای واگذاری سهام تحت مالکیت استفاده نماید. میزان تسهیلات دریافتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) از بانک اقتصاد نوین معادل2.479.782 میلیون ریال می باشد که در صورتی که شرکت تا تاریخ06/09/1398 نسبت به تسویه تسهیلات فوق اقدام نماید، میزان 341.722 میلیون ریال از تسهیلات مذکور بخشوده میشود.

بر این اساس جدول منابع و مصارف تسهیلات مذکور به شرح ذیل زیر خواهد بود. شرح مانده تسهیلات مصارف تسویه تسهیلات بانک اقتصادنوین 2.479.782 جمع 2.479.782 منابع انتشار اوراق اختیار فروش تبعی 2.432.880 منابع داخلی 46.902 جمع 2.479.782 لذا با عنایت به نکات مطرح شده شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران در نظر دارد با هدف اصلاح ساختار مالی و تامین نقدینگی لازم برای تسویه مطالبات یاد شده از محل سایر منابع به استثنای فروش سهام تحت مالکیت اقدام به تامین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به میزان تقریبی 2.433 میلیارد ریال نماید.

بر این اساس با ایجاد تامین نقدینگی مورد نیاز و جلوگیری از فروش سهام تحت تملک( در هر شرایط و یا هر قیمت) علاوه بر کاهش ریسک مالی و بدهی شرکت‌ها و همچنین جلوگیری از کاهش ارزش خالص دارایی ها از فشار عرضه بر سهام وثیقه مورد نظر در بازار سرمایه( به دلیل عرضه حجم زیادی از سهام در زمان اندک) و کاهش شدید قیمت سهام جلوگیری خواهد شد. و همزمان از سهامداران خرد شرکت و سهامداران شرکتهایی که تحت مالکیت شرکت اصلی هستند، حمایت خواهد شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,405 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,380 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,405 0.00 0.00
اولین قیمت 3,399
قیمت دیروز 3,405
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,558 3,220
بازه هفته 3,430 3,345
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 9 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.012 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 30.645 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,270 3,380 3,385 38,571 1
1 1,000 3,377 3,390 2,568 1
1 10,000 3,355 3,400 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/25)