افزایش نرخ های « خفناور »

مهندسی صنعتی روان فن آور نرخ های خود را تغییر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از «کدال»، مهندسی صنعتی روان فن آور افزایش نرخ های خود را که در محافل غیررسمی مطرح میشود، تایید کرد.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,026 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,035 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,026 0.00 0.00
اولین قیمت 1,984
قیمت دیروز 2,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,127 1,925
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 100 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 202.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,035 2,044 2,000 1
2 19,200 2,000 2,045 1,600 1
1 50,000 1,991 2,046 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/12/12)