مزایده ملکی « غشوکو »

شوکوپارس مزایده ساختمان اداری و سوله ای را در دستور کار قرار داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از «کدال»، شوکو پارس در نظر دارد ساختمان اداری و سوله ای با عرصه و اعیانی به مساحت حدوداً 3069 متر مربع واقع در شهرک صنعتی شهرستان خرمدره به شرح مبایعه نامه تنظیمی به مزایده بگذارد.

قیمت پایانی تغییر درصد
21,677 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,677 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,677 0.00 0.00
اولین قیمت 21,677
قیمت دیروز 21,677
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,677 20,415
بازه هفته 21,677 20,413
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 36.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 791.211 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,450 20,201 20,301 849 1
2 1,810 20,200 20,400 3,208 1
2 2,000 20,160 20,500 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)