بررسی احتمال تغییر ریل صعود سهام/ خودرویی‌ها به بانک‌ها پیوستند؟

آیا با افول میل متقاضیان به سهام خودرویی، میتوان سناریوی احتمالی تغییر ریل صعود سهام را مطرح کرد؟ پاسخ به این پرسش را در ادامه بخوانید.

به گزارش «دنیای بورس»، معاملات امروز برخلاف روز گذشته با افت نمادهای خودرویی دنبال می‌شود. فشار عرضه‌ها در این نمادها و نشانه‌ها از پایان اثر اخبار هیجانی در این گروه سیر نزولی را برای این نمادها رقم زده است. این در حالی است که روز گذشته با شفاف‌سازی سایپا از انجام افزایش سرمایه فعالان بازار بعضا به رشد ادامه‌دار سهام خودرویی اشاره داشتند.

 دیروز سایپا از قصد خود برای انجام افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد. این خبر جدیدی برای بازار نبود و همان‌طور که دیروز نیز اشاره شد تقریبا همه بازار از اجبار خودروسازان به انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر دارند. در این میان به این موضوع نیز در روزهای اخیر اشاره شده بود که میزان افزایش سرمایه در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است و اعداد عجیبی در بازار شنیده می‌شود که بررسی‌ها اولیه از دو خودروساز بزرگ چنین میزان افزایش سرمایه‌هایی را رد می‌کند.

 در این شرایط تا حدودی بازار تحت تاثیر افت قیمتی نمادهای خودرویی قرار دارد. بورس تهران در ماه گذشته نیز چنین حالتی را تجربه کرد. بانکی‌ها و به خصوص بانک ملت با اخبار داغ مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند اما انتشار تصمیم بانک ملت برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز نتوانست از این سهم حمایت کند و این سهم نیز مسیر نزولی را در پیش گرفت.

 در شرایط کنونی و پس از یک رالی پرشتاب خودرویی این سوال مطرح می‌شود که آیا بهانه‌ها برای سهام خودرویی نیز در پایان راه به سر می‌برند و این نمادها نیز مانند بانکی‌ها به کنار می‌روند. واکنش بازار به اخبار روز گذشته سهام خودرویی تاکنون این موضوع را تایید می‌کند و در این بین ضعف نسبی قدرت تقاضا در برابر عرضه نیز افت قیمت سهام این گروه را رقم زده است با این حال همچنان باید در انتظار ادامه روند بود.

 اگر تفسیر بالا از بازار صحیح باشد و خودرویی‌ها نیز در ادامه بانکی‌ها تا حدودی از کانون توجه بازار و به زبان دیگر حکم لیدری کنار روند، بورس تهران نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تری برای ادامه مسیر است. در این خصوص صرف آگاهی از خبر افزایش سرمایه دیگر پاسخی برای صعود سهام نیست و باید محاسبات دقیق از میزان افزایش سرمایه داشت. دل بستن به شایعات گرچه در شرایط کنونی می‌تواند صعود سهام را به دنبال داشته باشد اما به همان میزان ریسک عدم تایید خبر نیز وجود دارد. بر این اساس جزییات بیش از همیشه باید مورد توجه قرارگیرد.

 به نظر می‌رسد همچنان می‌توان سهام ارزنده را در بورس تهران بر اساس سناریوهای پیش رو پیدا کرد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
45,326.84 31.23 0.07

نمادهای زیر مجموعه

ح . سایپاآذین‌ (خاذینح) سایپاآذین‌ (خاذین2) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر4) زامیاد (خزامیا) سازه‌ پویش‌ (خپویش) ایران‌ خودرو (خودرو4) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا) تولیدمحورخودرو (خمحور) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن) فنرسازی‌زر (خزر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه4) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق2) صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت) زامیاد (خزامیا2) ح . مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیرح) لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت) ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگسترح) مهرکام‌پارس‌ (خمهر) سایپا دیزل‌ (خکاوه4) مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر) کمک‌فنرایندامین‌ (خکمک) تولیدمحورخودرو (خمحور4) سایپا (خساپا4) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ4) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک) گروه‌بهمن‌ (خبهمن2) ح . فنرسازی‌زر (خزرح) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور2) چرخشگر (خچرخش2) ح . پارس‌ خودرو (خپارسح) مشارکت سایپا،سه ماهه20% (مساپا955) گروه‌بهمن‌ (خبهمن) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن2) فنرسازی‌خاور (خفنر) ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهنح) محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز) فنرسازی‌زر (خزر) چرخشگر (خچرخش) ایران‌ خودرو (خودرو2) ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرقح) فنرسازی‌خاور (خفنر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه) ح . ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ (ختراکح) سایپاآذین‌ (خاذین) پارس‌ خودرو (خپارس) سازه‌ پویش‌ (خپویش2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا4) سایپا (خساپا) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ) پارس‌ خودرو (خپارس2) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور4) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر) فنرسازی‌خاور (خفنر4) رادیاتور ایران‌ (ختور) سایپا دیزل‌ (خکاوه) ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورناح) ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقاح) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور) ایرکا پارت صنعت (خکار) ح . فنرسازی‌خاور (خفنرح) ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌ (خموتورح) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق) سایپا (خساپا2) ایران‌ خودرو (خودرو) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا2) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا) بهمن دیزل (خدیزل2) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) بهمن دیزل (خدیزل) بهمن دیزل (خدیزل4) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح2) تولید خودرو سایپا کاشان (خکاشا) صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا908) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا9982) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا9082) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا998) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا1432) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا4032) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا403) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا143) اختیارف خودرو-3185-10/08/1396 (طخود8004) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود14122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا1042) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا104) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود4122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود00122) گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره (کرمان خودرو) توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) ایران خودرو دیزل (خاور) سایپا دیزل (خکاوه2) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان4) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) سایپا دیزل (خکاوه) صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16% (صایپا203) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا112) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا1122) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا0122) صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16% (صایپا412) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا012) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود00042) ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404)