10 شرط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع « دی »

10 شرط برای مجوز برگزاری مجمع بانک دی اعمال شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از «کدال» بانک مرکزی بابت برگزاری مجمع بانک دی نامه ای خطاب به این بانک صادر کرد. بر مبنای نامه مزبور 10 شرط برای مجوز برگزاری بانک دی صادر شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,035 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,045 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,035 0.00 0.00
اولین قیمت 3,020
قیمت دیروز 3,035
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,045 2,755
بازه هفته 3,100 2,881
بازه سال - -
P/E 834625
تعداد سهام 6.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.424 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
150 3.692 میلیون 3,045 3,104 2,000 1
1 600 3,044 3,140 325 1
3 17,942 3,042 3,148 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)