عامل اثرگذار قیمت سنگ آهن

قیمت سنگ آهن در بنادر چین متاثر از کاهش موجودی انبارهای فولادسازان همچنان تحت فشار است.

کانال کامودیتی: قیمت سنگ آهن در بنادر چین همچنان تحت فشار است. چشم انداز مارجین فولادسازان چین پایین تر از انتظار تولیدکنندگان بوده و ترجیح میدهند به‌جای تولید فولاد، اقدام به کاهش موجودی انبارها کنند که بر تقاضای سنگ آهن اثر نامناسب دارد. با توجه به نزدیکی فصل زمستان و محدودیت تولید واحدهای سینترینگ، انتظار میرود در ادامه سال، شاهد بهبود تقاضای کنسانتره و گندله و درشت دانه پرعیار 66% نسبت به ریزدانه 62% و 58% باشیم!

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
73,835.42 39.72 0.05

نمادهای زیر مجموعه

معدنی‌ دماوند (کدما) باما (کاما) توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن2) معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد4) توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور4) توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن4) معادن‌منگنزایران‌ (کمنگنز4) معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی4) توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی) توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی2) معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی (صملی9709) معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد2) معادن‌ بافق‌ (کبافق) ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچادح) باما (کاما2) معدنی و صنعتی گل گهر (کگل4) معادن‌منگنزایران‌ (کمنگنز) ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچادح2) ح . معدنی و صنعتی گل گهر (کگلح2) معدنی و صنعتی گل گهر (کگل2) ح . باما (کاماح) توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) ح . معدنی و صنعتی گل گهر (کگلح) سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی (صملی97092) ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادنح) توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور2) معادن‌منگنزایران‌ (کمنگنز2) مجتمع معادن مس تکنار (تکنار) اختیارف کگل-1720-30/08/1396 (طگل8001) ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل14112) ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل4112) ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) سنگ آهن گهرزمین (کگهر4) سنگ آهن گهرزمین (کگهر) سنگ آهن گهرزمین (کگهر2) سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو) سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو2) سرمایه گذاری صدرتامین (تاصیکو4)