قرارداد جدید « فالوم »

آلومتک قرارداد جدیدی به ارزش حدود 16 میلیارد تومان به امضا رساند.

کدال: آلومتک از قرار داد جدید در زمینه تامين هادي كرلو، شيلد واير، و فيبر نوري مبلغ قرارداد با ارزش حدودی  16 میلیارد تومان خبر داد. دريافت 15 درصد از مبلغ قراداد به صورت پيش‌پرداخت و تسويه مابقي مبلغ قرارداد طي چك يكماهه پس از آماده شدن هر پارت سفارش  /تامين 600 تن هادي كرلو، 14 تن شيلد واير، و 26 كيلومتر فيبر نوري در سه پارت يك ماهه صورت می‌گیرد.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,309 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,309 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,309 0.00 0.00
اولین قیمت 3,309
قیمت دیروز 3,309
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,038 2,862
بازه هفته 3,213 2,900
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.482 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
116 5.245 میلیون 3,038 0 0 0
1 7,250 2,964 0 0 0
1 50,000 2,962 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/25)