اعتراض ها در شیلی به سومین هفته رسید/ رئیس جمهور استعفا نمی‌دهد

اعتراضات شیلی به سومین هفته رسید. با وجود خواسته معرضان برای استعفای رئیس جمهور، اما سیاستیان پینیه‌را همچنان تاکید دارد که از سمت خود استعفا نمی‌دهد. اقتصاد شیلی جزو اقتصادهای باثبات و پیشرو در امریکای لاتین به حساب می آید.

بی‌بی‌سی: سباستین پینیه‌را، رئیس جمهور شیلی تاکید کرده که استعفا نخواهد داد.  اعتراضات گسترده در شیلی وارد سومین هفته خود شده است. او در این مصاحبه گفت که همه توانش را برای گوش دادن به خواسته های معترضان انجام داده است.

 در حالیکه او قول افزایش دستمزدها، بازنشستگی و بهبود خدمات عمومی را داده است اما بسیاری از معترضان راضی نشده و خواهان کناره گیری او از قدرت شدند.  نحوه برخورد سختگیرانه و شدید نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان با انتقادهای زیادی رو به رو شده است.  دستکم ۲۰ نفر در این تظاهرات کشته شده‌اند. معترضان همچنین خواهان تغییر قانون اساسی هستند که مربوط به زمان آگستو پینوشه،‌ دیکتاتور شیلی است.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)