شفاف‌سازی « غنوش » از برنامه افزایش سرمایه

نوش مازندران درباره برنامه افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی زمین به شفاف‌سازی پرداخت.

کدال: نوش مازندران در خصوص برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برآورد ارزش روز زمین و دارایی های ثابت اعلام کرد: طبق مذاکرات مجمع سالانه در نظر دارد به منظور اصلاح ساختار مالی و رعایت حداقل سرمایه ثبت شده، اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت کند. لذا در درخواست از کانون کارشناسان رسمی استان مازندران، سه کارشناس برای این امر به شرکت معرفی شده است.

همچنین تعیین کارشناسان رسمی به منظور ارزش دارایی ها و اعلام نظر آنها، ضمن تحلیل گزارش کارشناسی و ارائه گزارش توجیحی افزایش سرمایه در صورت نهایی شدن هر یک از مراحل اجرای این امر، مراتب از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

قیمت پایانی تغییر درصد
52,012 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 52,012 0.00 0.00
قیمت پایانی 52,012 0.00 0.00
اولین قیمت 52,012
قیمت دیروز 52,012
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 57,486 52,012
بازه هفته 63,690 57,630
بازه سال - -
P/E 6865584
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.601 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 21 49,881 52,012 2.349 میلیون 1286
1 140 44,252 52,013 9,455 11
1 5,680 9,574 52,014 1,178 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)