بازارگردان « چکاپا » و « بجهرم »

بازارگردانی کاغذ پارس و توسعه مولد نیروگاهی جهرم در یک سال آینده مشخص شد.

بورس پرس: تا یک سال آینده بازار گردانی دو شرکت کاغذ پارس و توسعه مولد نیروگاهی جهرم توسط تامین سرمایه لوتوس پارسیان و صندوق سرمایه‌گذاری امید ایرانیان شروع می‌شود. در این جریان، حداقل سفارش انباشته برای «چکاپا»، 50 هزار سهم و «بجهرم» 125 هزار سهم بوده و دامنه مظنه بازارگردانی این دو نماد ، حداکثر 3 درصد تعیین شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
10,253 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,253 0.00 0.00
اولین قیمت 10,390
قیمت دیروز 10,253
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,731 9,709
بازه هفته 10,403 8,643
بازه سال - -
P/E 3373237
تعداد سهام 2.356 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 24.152 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
20 54,626 10,000 10,000 75,950 3
8 12,787 9,999 10,050 43,213 5
7 23,495 9,998 10,060 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/25)