درآمد « وبملت » از تسهیلات اعطایی

بانک ملت از محل تسهیلات اعطایی نزدیک 13.7 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

ایبنا: درآمد بانک ملت از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه ۹۸ از سرفصل سایر تسهیلات ۵۵هزار و۷۳۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال، در سرفصل مشارکت مدنی ۲۳هزار و۸۲ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال و در سرفصل فروش اقساطی ۲۲هزار و۳۰۳ میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال بوده است. درآمد تسهیلات اعطایی بانک ملت در یک ماه منتهی به پایان ماه هفتم امسال نیز ۱۹هزار و۵۴۲ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال گزارش شده است.

در عین حال این بانک ۵۰ هزار میلیارد ریالی که با نماد وبملت در بازار سرمایه فعال است، در ۷ ماه ابتدای امسال ۸۰هزار و۴۲۸ میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال به سپرده‌های سرمایه‌گذاری سود پرداخت کرده است.

در این میان، بیشترین سود به سپرده‌های بلندمدت یکساله معادل ۴۱هزار و۳۳۹ میلیارد و ۶۷۳ ‌میلیون ریال پرداخت شده و پس از آن سپرده‌های کوتاه مدت با مبلغ ۲۰هزار و۴۴۸ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال و گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری عام با مبلغ ۱۴هزار و۶۸۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال، به ترتیب بیشترین سود را در بین سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک ملت به خود اختصاص داده‌اند.سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک ملت در یک ماه منتهی به پایان مهر ۹۸ نیز معادل ۱۱هزار و۹۵۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اعلام شده است.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,456 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,473 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,456 0.00 0.00
اولین قیمت 5,450
قیمت دیروز 5,456
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,730 5,186
بازه هفته 5,470 5,201
بازه سال - -
P/E 2733456
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.848 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 272.8 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 300,000 5,480 5,480 458,657 23
31 930,000 5,465 5,482 330 1
1 200 5,440 5,487 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)