رقابت ترامپ با دموکرات ها در ایالت های سرنوشت ساز

رقابت دونالد ترامپ با نامزدهای پیشتاز دموکرات در ایالت های سرنوشت ساز در انتخابات 2020 چه چیزی را نشان می دهد.  

مطالعات امریکا: رقابت دونالد ترامپ با نامزدهای پیشتاز دموکرات در ایالت های سرنوشت ساز در انتخابات 2020 حکایت از این دارد که دیگر رقبا نسبت به دونالد ترامپ اگر چه در برخی ایالت‌ها برتری نسبی دارند اما در برخی ایالت‌ها بخت همچنان با دونالد ترامپ است.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)