سهم شرکت ها در صادرات غیرنفتی

مساله انحصار و عدم رقابت به صادرات هم کشیده شده است. آمار جدید دولتی نشان میدهد که 90 درصد صادرات غیرنفتی توسط 400 شرکت انجام میشود. حتی عنوان شده که یک شرکت در ایران وجود دارد که سالانه صادراتی بیش از یک میلیارد دلار دارد.

اتاق بازرگانی تهران: افروز بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران عنوان کرد: در حال ‌حاضر ۱۰ هزار صادرکننده رسمی در کشورمان ثبت شده است. از این تعداد، صادرکنندگانی که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارند، ۸۰ شرکت است.

 ۴۰۰ شرکت در ایران وجود دارند که صادرات سالانه‌ای بیش از ۱۰ میلیون دلار دارند و ۹۰ درصد صادرات کشور توسط همین صادرکنندگانی اتفاق می‌افتد. در واقع از میان ۱۰ هزار صادرکننده رسمی کشور، تعداد بسیار کمی، صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار دارند و این تعداد بسیار کم، حجم عمده صادرات کشور را انجام می‌دهند. تنها یک شرکت در ایران وجود دارد که سالانه صادراتی بیش از یک میلیارد دلار دارد.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)