یادداشت جدید اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد

واجبات فعلی اقتصاد ایران
واجبات فعلی اقتصاد ایران

رئیس کل بانک مرکزی با ترسیم وضعیت بهبود یافته اقتصاد ایران، تمرکز روی 3 بایسته اقتصادی را در شرایط کنونی ضروری دانست. قدرت پول ملی در حال حاضر نسبت به مدت مشابه پارسال 21 درصد تقویت یافت.

اینستاگرام: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به افزایش 21 درصدی قدرت پول ملی در 13 آبان‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته راهکارهای جدید کنونی در 3 بند دسته‌بندی کرد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و رونق تولید ملی، کاهش اتکای بودجه دولت به نفت و ایمن سازی اقتصادی نسبت به نوسانات درآمدهای نفتی و سرعت دادن به روند اصلاح نظام بانکی کشور جزو 3 بایسته‌ای اسکه رئیس کل بانک مرکز از آن یاد کرده است.  

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)