شروط کاهش قیمت با افزایش عمق داخلی‌سازی

کاهش قیمت خودرو با فرمول افزایش عمق داخلی‌سازی را با رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در میان گذاشتیم.

دنیای اقتصاد: موضوع تاثیر افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات بر کاهش قیمت خودرو از مبدا، بعد از برگزاری میز دوم داخلی‌سازی مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گرفت. وزیر صمت و معاونان وی بر این نکته تاکید دارند که افزایش عمق ساخت داخل سبب کاهش قیمت کارخانه‌ای خودرو خواهد شد. موضوعی که روز گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با برخی از خبرگزاری‌ها بر آن تاکید کرده بود.

این در شرایطی است که تجربه دور اول تحریم‌ها خلاف چنین ادعایی را به اثبات رساند.بر این اساس کاهش قیمت خودرو با فرمول افزایش عمق داخلی‌سازی را با رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درمیان گذاشتیم. نقطه نظرات این فعال قطعه‌ساز در ادامه می‌آید.

وزیر صمت معتقد است افزایش عمق داخلی‌سازی سبب کاهش قیمت خودرو از مبدا خواهدشد. به نظر شما این مساله تا چه میزان امکان تحقق دارد؟

آنچه مشخص است افزایش عمق داخلی‌سازی می‌تواند منجر به کاهش ارزبری در تولید خودرو شود و به دنبال آن روی قیمت تمام شده محصول‌های خودروسازان نیز تاثیر مثبت داشته باشد، اما این اتفاقات نیازمند الزاماتی است.

چه الزاماتی برای اثر‌گذاری داخلی‌سازی قطعات روی کاهش قیمت خودرو نیاز است؟

اولین نکته‌ای که در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد، بحث ایجاد چارچوب و داشتن یک نگاه مهندسی در ارتباط با داخلی‌سازی قطعات است. باید به سمتی برویم که در این چارچوب یک برنامه زمان‌بندی مناسب طراحی شود. اگر برنامه زمانی وجود نداشته باشد، مثلا قرار باشد داخلی‌سازی یک قطعه ۵ سال زمان ببرد، آن وقت دیگر نمی‌توان گفت که داخلی‌سازی تاثیر مستقیمی روی قیمت تمام‌شده و به دنبال کاهش قیمت کارخانه‌ای خودرو داشته باشد.

در همین چارچوب باید مسائل فنی از بعد سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار است داخلی‌سازی روی قیمت تمام‌شده، اثرگذار باشد باید ماشین‌آلات و خطوط تولید قطعه‌سازان به‌روز شود. مساله سوم نیز در این زمینه حفظ کیفیت است که باید در این چارچوب موردتوجه قرار گیرد.

شما صحبت از سرمایه‌گذاری در خطوط تولید قطعه‌سازان کردید، این در حالی است که تاکنون مسوولان وزارت صمت در این ارتباط سخنی به میان نیاورده‌اند و مشخص نیست که قرار است سرمایه مورد نیاز در این ارتباط از چه مسیری تامین شود؟

قطعا به‌روز‌رسانی خطوط تولید قطعه‌سازان و خرید ماشین‌آلات موردنیاز با توجه به اینکه این قطعات پیش‌تر از طریق واردات تامین می‌شد، باید مورد توجه قرار گیرد. اگر این مهم مورد بی‌مهری قرار گیرد و تصور وزارت صمت این باشد که قطعه‌سازان با شرایط موجود می‌توانند به تولید این بخش از قطعات اقدام کنند، بی‌شک داخلی‌سازی این قطعات نه‌تنها منجر به کاهش قیمت نمی‌شود که باعث افزایش قیمت نیز خواهد شد، زیرا تولید با ماشین‌آلات قدیمی هزینه تولید را افزایش خواهد داد.

شما معتقدید اگر چارچوب مدنظر شما مورد توجه قرار گیرد، فرمول افزایش عمق داخلی‌سازی، کاهش قیمت خودرو از مبدا، می‌تواند عملیاتی شود؟

بحث کاهش قیمت خودرو تنها با داخلی‌سازی قطعه عملی نیست. در حال‌حاضر آیتم‌های گوناگونی روی قیمت تمام‌شده خودرو اثرگذار است. مسائلی مانند نرخ تورم، مباحث مرتبط با حقوق و دستمزد، نرخ ارز، قیمت سایر مواد اولیه و... چنانچه داخلی‌سازی با شرایطی که گفتم اتفاق بیفتد، این امکان فراهم می‌شود که تنها یکی از آیتم‌های موثر در قیمت تمام‌شده خودرو مهار شود، این در حالی است که تاثیر منفی سایر آیتم‌های موثر در قیمت تمام‌شده خودرو همچنان به قوت خود باقی است.

بنابراین سیاست‌گذار کلان اگر بخواهد نمودار قیمت خودرو را از مبدا کاهشی کند باید فکری به حال مهار این آیتم‌ها نیز بکند. البته برنامه‌ریزی برای بخشی از این آیتم‌ها مانند نرخ ارز و تورم در اختیار وزارت صمت نیست.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
42,193.96 1,755.44 4.16

نمادهای زیر مجموعه

ح . سایپاآذین‌ (خاذینح) سایپاآذین‌ (خاذین2) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر4) زامیاد (خزامیا) سازه‌ پویش‌ (خپویش) ایران‌ خودرو (خودرو4) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا) تولیدمحورخودرو (خمحور) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن) فنرسازی‌زر (خزر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه4) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق2) صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت) زامیاد (خزامیا2) ح . مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیرح) لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت) ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگسترح) مهرکام‌پارس‌ (خمهر) سایپا دیزل‌ (خکاوه4) مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر) کمک‌فنرایندامین‌ (خکمک) تولیدمحورخودرو (خمحور4) سایپا (خساپا4) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ4) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک) گروه‌بهمن‌ (خبهمن2) ح . فنرسازی‌زر (خزرح) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور2) چرخشگر (خچرخش2) ح . پارس‌ خودرو (خپارسح) مشارکت سایپا،سه ماهه20% (مساپا955) گروه‌بهمن‌ (خبهمن) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن2) فنرسازی‌خاور (خفنر) ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهنح) محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز) فنرسازی‌زر (خزر) چرخشگر (خچرخش) ایران‌ خودرو (خودرو2) ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرقح) فنرسازی‌خاور (خفنر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه) سایپاآذین‌ (خاذین) پارس‌ خودرو (خپارس) سازه‌ پویش‌ (خپویش2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا4) سایپا (خساپا) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ) پارس‌ خودرو (خپارس2) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور4) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر) فنرسازی‌خاور (خفنر4) رادیاتور ایران‌ (ختور) سایپا دیزل‌ (خکاوه) ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورناح) ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقاح) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور) ایرکا پارت صنعت (خکار) ح . فنرسازی‌خاور (خفنرح) ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌ (خموتورح) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق) سایپا (خساپا2) ایران‌ خودرو (خودرو) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا2) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا) بهمن دیزل (خدیزل2) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) بهمن دیزل (خدیزل) بهمن دیزل (خدیزل4) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح2) تولید خودرو سایپا کاشان (خکاشا) صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا908) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا9982) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا9082) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا998) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا1432) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا4032) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا403) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا143) اختیارف خودرو-3185-10/08/1396 (طخود8004) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود14122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا1042) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا104) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود4122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود00122) گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره (کرمان خودرو) توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) ایران خودرو دیزل (خاور) سایپا دیزل (خکاوه2) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان4) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) سایپا دیزل (خکاوه) صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16% (صایپا203) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا112) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا1122) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا0122) صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16% (صایپا412) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا012) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود00042) ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404)