بازیگران بورس (15 مهر)

حمایت حقوقی‌های‌ بازار از سهام بانک‌ها
حمایت حقوقی‌های‌ بازار از سهام بانک‌ها

معامله‌گران حقوقی در بازار سهام در روز میانی هفته درحالی در قبال استراتژی خرید از سهام بانکی حمایت کردند که خالص خرید سهامداران حقیقی نیز مثبت بود.

دنیای بورس: بازیگران بازار سهم معاملات روز دوشنبه را نیز با خالص خرید مثبت سهامداران خرد سپری کردند. بر این اساس حقیقی‌های بازار برای سیزدهمین روز متوالی توانستند نقدینگی را نزد خود حفظ کنند؛ به طوریکه امروز بیش از 114میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران خرد منتقل شد.

در حالی امروز حقوقی‌ها به حمایت از سهام بانکی پرداختند که سهامداران حقیقی ، خریدهای سنگینی در نماد پالایش نفت اصفهان داشتند. بر این اساس خالص خرید حقیقی‌های بازار در نماد «شپنا» به حدود 16میلیارد تومان رسید. تقاضای بالای سهامداران در خرید این سهم سبب شد حقوقی شرکت به عرضه سهم بپردازد. بر این اساس گروه مالي ملت حدود 2میلیون سهم «شپنا» را به فروش رساند.

پارس الکتریک نیز با ثبت خالص خرید 14میلیارد تومانی از سوی سهامداران خرد در فهرست دیگر نمادهای مورد توجه حقیقی‌ها در این بازار قرار گرفت. در حالی بیش از 6میلیون سهم «لپارس» در بازار دادوستد شد که 100درصد از خریدهای صورت گرفته در آن توسط حقیقی های بازار بود. این در حالی است که نماد مزبور در پایان معاملات نیز با صف خرید بیش از 6میلیون سهمی به کار خود پایان داد. در این راستا بانک قوامین به عنوان سهامدار 2.86درصدی «لپارس» ، 6میلیون سهم را به فروش رساند.

در مقابل حقوقی‌ها، خریدهای سنگینی در نماد بانک پاسارگاد داشتند که با خالص خرید 7.5میلیارد تومانی آن‌ها همراه شد. در این میان آرمان گستر ظفرمند به عنوان سهامدار عمده «وپاسار» ، مطابق با روند چند روز اخیر به خرید سهم پرداخت و امروز نیز 2میلیون و 400هزار سهم دیگر را خریداری کرد. این حقوقی در 2روز گذشته نیز در مجموع 6 میلیون سهم مزبور را جمع آوری کرده بود. بانک ملت نیز با ثبت خالص خرید 4.5میلیارد تومانی از سوی حقوقی‌ها روبه‌رو شد که در این میان خرید 5میلیون سهم از سوی صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني ملت بود.

خرید 500هزار سهم بانک پارسیان از سوی گروه مالي پارسيان، یک میلیون سهم بانک تجارت توسط صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني تجارت ايران و همچنین 12میلیون سهم بانک صادرات از سوی دو حقوقی آن یعنی گروه مالي سپهرصادرات و صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني سپهرصادرات از جمله دیگر تحرکات حقوقی‌ها در نمادهای بانکی بود. این در حالی است که بانک پارسیان به عنوان سهامدار عمده در نماد گسترش ‌سرمايه‌گذاري ‌ايران‌خودرو به عرضه 1.5میلیون سهم پرداخت.

در میان نمادهای دارویی نیز درحالی کارخانه‌های داروپخش با عرضه یک میلیون سهم از سوی بيمه ايران مواجه شد که در مقابل سرمايه گذاري دارويي تامين خرید سهم از سوی سه سهامدار عمده را تجربه کرد؛ موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير،  بيمه مركزي و بيمه ايران در مجموع 5میلیون سهم «تیپیکو» را خریداری کردند.

در میان نمادهای فلزی نیز فولاد مبارکه اصفهان از حمایت و خرید یک میلیون سهم از سوی موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير برخوردار شد. در همین راستا مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد فولاد کاوه جنوب کیش به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز حدود  3 میلیون سهم دیگر را خریداری کرد.

در میان دیگر خریدهای قابل توجه در بازار امروز، جمع آوری حدود 20میلیون سهم داده پردازی ایران از سوی مجتمع اقتصادي كميته امداد امام قرار داشت.

 

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر