سیگنال بورسی به رشد تولیدات صنعتی

 رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: نرخ رشد تولیدات صنعتی درشهریورماه مثبت شد.

دنیای بورس: به گفته عبدالناصر همتی از ابتدای سال۹۸ روند رشد منفی صنعتی، به‌طور ماهانه، کاهنده بوده و در ماه شهریور مثبت شده است. این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و باید در خصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه‌گذاری که روند نگران کننده‌ای دارد، چاره‌جویی کرد.

در همین رابطه نیز بخوانید:

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر