2 بانک بورسی در اولویت مردم برای دریافت وام

نزدیک به دو دهه از تصویب قانون تاسیس بانک‌های خصوصی در کشور می‌گذرد. هدف قانون‌گذاران از تصویب قانون یاد شده، افزایش کارآیی نظام بانکی و تسهیل ارائه خدمات از جمله سهولت در پرداخت وام‌های بانکی بود، اما نتایج یک نظرسنجی در سال جاری نشان می‌دهد، مردم همچنان بانک‌های دولتی و البته دو بانک حاصر در بازار سهام را برای دریافت وام ترجیح می‌دهند.

دنیای بورس: مرکز افکار‌سنجی دانشجویان (ایسپا) در تیرماه سال‌جاری یک نظرسنجی با جامعه آماری گسترده شهروندان کشور اعم از شهر و روستا انجام داده که نتایج متفاوتی را با باورهای عمومی ‌درخصوص اولویت مردم در مراجعه به بانک‌ها نشان می‌دهد.

در این نظرسنجی پاسخ‌دهندگان، پنج بانک دولتی یا خصوصی شده که همچنان دولت در مدیریت آنها نقش موثری دارد را برای دریافت وام ترجیح داده‌اند. براساس این نظرسنجی بانک ملی با 25.5 درصد، بالاترین اولویت، بانک ملت با 8.4 درصد دومین بانک، بانک کشاورزی با 6.7 درصد سومین بانک، بانک مسکن با ۶درصد و بانک صادرات با 5.7 درصد اولویت‌های بعدی مردم برای مراجعه جهت دریافت وام بوده‌اند. 

در این نظرسنجی ۶عامل موثر برای انتخاب بانک در نظر گرفته شده که پاسخ‌دهندگان امکان انتخاب دو گزینه را از بین این عوامل داشته‌اند. این ۶ عامل عبارتند از: کارمزد و سود کمتر (46.8 درصد)، تعداد و شرایط ضامن (۲۶درصد)، مبلغ وام (14.8 درصد)، مدت بازپرداخت (13.3 درصد)، عدم نیاز به سپرده‌گذاری (11.8 درصد) و بالاخره شرایط راحت‌تر اخذ وثیقه (8.4 درصد).

قیمت پایانی تغییر درصد
5,731 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,705 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,731 0.00 0.00
اولین قیمت 6,010
قیمت دیروز 5,731
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,017 5,445
بازه هفته 6,338 5,705
بازه سال - -
P/E 2871231
تعداد سهام 50 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.665 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 286.55 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,120 5,705 1.405 میلیون 38
1 3,139 2,852 5,706 38,000 1
0 0 0 5,710 1,450 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/28)