تغییر در روند بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی

بدهی بخش دولتی به بانک ها در خرداد به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۷ درصد رشد داشت اما میزان بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی ۷.۴ درصد کاهش یافت.

دنیای بورس: بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل ساختار بودجه و کسری‌های مکرر شرکت‌های دولتی همواره با روندی افزایشی همراه است. بر مبنای بررسی‌های بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در دوره زمانی یکساله حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد سال گذشته حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان و در اسفندماه همان سال معادل ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بود. بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در اسفندماه سال ۹۶ معادل ۲۲۹ هزار میلیارد تومان شد.

براساس آمار بانک مرکزی از مجموع بدهی ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به نظام بانکی، حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان به دولت و ۲۹ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی اختصاص داشت.

بدهی دولت به شبکه بانکی در خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹.۹ درصد و نسبت به اسفند حدود ۴.۷ درصد افزایش داشت. دولت در خرداد سال گذشته حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند معادل ۳۰۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی داشت.

حجم بدهی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی نیز در خردادماه سال جاری به ۲۹ هزار میلیارد تومان رسید، درحالی‌که میزان بدهی این شرکت‌ها در خردادماه سال گذشته حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بود که نشان دهنده کاهش ۷.۴ درصدی است. اما میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در مقایسه با اسفندماه سال گذشته حدود ۲.۳ درصد بالا رفت. بدهی این شرکت‌ها در اسفند به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید.

بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی در خردادماه سال جاری به یک هزار و ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۹ درصد و نسبت به  اسفندماه حدود ۲.۷ درصد بالا رفت.

حجم بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی در خرداد سال گذشته حدود یک هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، اسفند سال گذشته معادل یک هزار و ۳۱۲ هزار میلیارد تومان و اسفند ۹۶ حدود یک هزار و ۹۱ هزار میلیارد تومان بود.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,507.82 30.02 1.99

نمادهای زیر مجموعه

بانک ملت (وبملت) بانک انصار (وانصار4) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار2) بانک پاسارگاد (وپاسار) بانک پاسارگاد (وپاسار2) بانک سینا (وسینا4) بانک صادرات ایران (وبصادر2) پست بانک ایران (وپست) بانک تجارت (وتجارت2) بانک صادرات ایران (وبصادر) بانک سینا (وسینا2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین2) بانک انصار (وانصار2) بانک تجارت (وتجارت4) بانک سینا (وسینا) بانک پاسارگاد (وپاسار4) بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین) بانک خاورمیانه (وخاور) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار) بانک‌ کارآفرین‌ (وکار4) بانک ملت (وبملت4) بانک انصار (وانصار) بانک صادرات ایران (وبصادر4) ح.بانک انصار (وانصارح) بانک‌پارسیان‌ (وپارس2) بانک تجارت (وتجارت) بانک خاورمیانه (وخاور2) بانک ملت (وبملت2) بانک‌پارسیان‌ (وپارس4) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت) بانک سرمایه (سمایه) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح2) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر2) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح) موسسه مالی و اعتباری عسکریه (وعسکر) بانک حکمت ایرانیان (حکمت4) بانک گردشگری (وگردش2) بانک حکمت ایرانیان (حکمت2) بانک دی (دی4) شرکت اعتباری کوثر مرکزی (وکوثر) بانک دی (دی) بانک سرمایه (سمایه4) ح. بانک حکمت ایرانیان (حکمتح4) بانک گردشگری (وگردش) شرکت اعتباری ثامن (وثامن) ح . بانک خاورمیانه (وخاورح) اعتباری توسعه (توسعه2) اعتباری توسعه (توسعه) بانک شهر (وشهر4) شرکت اعتباری ملل (وملل) بانک آینده (وآیند2) بانک قوامین (وقوام2) بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت) بانک آینده (وآیند4) بانک سامان (سامان4) بانک سامان (سامان) بانک شهر (وشهر) بانک آینده (وآیند) بانک قوامین (وقوام) بانک مهر اقتصاد (ومهر2) بانک سامان (سامان2) اعتباری نور (ونور) بانک مهر اقتصاد (ومهر4) بانک قوامین (وقوام4) اعتباری نور (ونور4) بانک مهر اقتصاد (ومهر) ح . اعتباری ملل (ومللح) اختیار خ حکمت-1180-960310 (حکمتخ1) بانک ایران زمین (وزمین4) بانک ایران زمین (وزمین) بانک ایران زمین (وزمین2) بانک سرمایه (سمایه) بانک گردشگری (وگردش4) بانک گردشگری (وگردش) بانک گردشگری (وگردش2)