« فارس » خریدار پتروشیمی بروجن شد

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از شرکت در مزایده ۵۵.۹۴ درصدی سهام پتروشیمی بروجن به مبلغ ۳۰۶.۴ میلیارد تومان خبر داد.

دنیای بورس: هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که با سرمایه ۹.۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازار دوم معاملات بورس حضور دارد از شرکت در مزایده ۵۵.۹۴ درصدی سهام شرکت پتروشیمی بروجن به مبلغ ۳۰۶.۴ میلیارد تومان خبر داد.

«فارس» اعلام کرد: این هلدینگ در مزایده ۵۵.۹۴ درصدی سهام شرکت پتروشیمی بروجن که ۳ شهریور در روزنامه دنیای اقتصاد آگهی شده به مبلغ ۳۰۶.۴ میلیارد تومان شرکت کرده است.

۴۴.۹۱ درصد این سهام متعلق به گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و ۱۱.۰۳ درصد سهام آن متعلق به سرمایه گذاری مدبران اقتصاد است. جلسه بازگشایی پاکت ها در ۱۴ شهریور انجام شد و این شرکت به عنوان برنده مزایده مشخص شد. قطعیت این معامله منوط به رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده و تسویه مابقی ثمن معامله است که به محض اعلام به این شرکت از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می‌شود.

قیمت پایانی تغییر درصد
6,561 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,540 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,561 0.00 0.00
اولین قیمت 6,650
قیمت دیروز 6,561
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,991 6,327
بازه هفته 6,800 6,490
بازه سال - -
P/E 5681826
تعداد سهام 91.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.47 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 600.332 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,795 6,542 6,577 34,228 2
2 700 6,503 6,579 30,000 1
2 148,694 6,501 6,580 81,098 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)