تامین مالی با اوراق صکوک در مناطق آزاد

موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سرمایه‌گذاری و توسعه کیش برای تامین مالی لازم سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی ترمینال دوم فرودگاه بین‌المللی کیش از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادرشد.

دنیای بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده است: با درخواست صدور مجوز تامین مالی سرمایه‌گذاری و توسعه کیش از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ    ۳ هزار میلیارد ریال به‌منظور تامین مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی ترمینال دوم فرودگاه بین‌المللی کیش از طریق یکی از نهادهای واسط موضوع ماده ۱۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، موافقت اصولی می‌شود.

این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۸ درصد است که هر سه ماه یک‌بار به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود، عرضه این اوراق، از طریق فرابورس ایران صورت خواهد گرفت. ضامن این اوراق بانک مسکن بوده و بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس آن، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است. همچنین عاملیت فروش این اوراق را نیز کارگزاری بانک مسکن بر عهده دارد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر