جزییات عرضه اولیه هفته پیش‌رو

سهام غلتک‌سازان سپاهان در هفته پیش‌رو با قیمت هرسهم 840 تومان عرضه اولیه می‌شود.

دنیای بورس: 20 درصد سهام غلتک‌سازان سپاهان با قیمت 840 تومان به ازای هر سهم در روز دوشنبه هفته پیش‌رو، 28 مردادماه عرضه اولیه می‌شود.  

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
213,726.37 4,208.49 1.97