ابلاغ بخشنامه نحوه تهاتر بدهی‌های دولت

رییس سازمان برنامه و بودجه نحوه اجرایی تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.

دنیای بورس: محمد باقر نوبخت در بخشنامه‌ای نحوه اجرایی تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد.

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)