دستورالعمل جدید صندوق‌ها در راه است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ابلاغ دستورالعمل جامع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک خبر داد.

دنیای بورس: شاپور محمدی در حاشیه مراسم سومین لیگ ستارگان بورس از ابلاغ دستورالعمل جامع صندوق‌های سرمایه گذاری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در پی درخواست فعالان ، محدودیت‌های فرآیند سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها برطرف شد تا محیط فعالیت این ابزارها شفاف‌تر شود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر