زمان ابلاغ دستورالعمل بازار پایه

حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس از ابلاغ دستورالعمل بازار پایه فرابورس در هفته پیش‌رو خبر داد.

سنا: معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه دستورالعمل مربوط به بازار پایه مورد بازنگری ‏و بررسی مجدد قرار گرفت، اظهار کرد: با توجه به اصلاحات انجام شده، قوانین جدید  بازار پایه از سوی هیات مدیره سازمان ‏بورس و اوراق بهادار تصویب شد که هفته آینده ابلاغ می‌شود.‏

به گفته حسن امیری پس ازابلاغ دستورالعمل بازار پایه، زمان‌بندی اجرای قوانین جدید در بازه 10 تا 15 روزه خواهد بود که ‏اطلاع‌رسانی در این خصوص صورت می‌گیرد.‏

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر