تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه تجدید ارزیابی

مهلت انجام ترتیبات افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: براساس مصوبه امروز هیات وزیران، مهلت انجام ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و دفاتر قانونی برای آن دسته از اشخاص حقوقی که در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید شد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر