رقم طلب قطعه‌سازان از خودروسازان

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران می‌گوید که در سه موج بیکاری اخیر، ۲۸۰ هزار نفر از کل ۵۵۰ هزار نفر شاغل در صنعت قطعه، تعدیل یا تعلیق شده‌اند.

اتاق تهران: رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از 22 هزار میلیارد تومان بالغ شده و مطالبات معوق به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد که برای کاهش رقم مطالبات، پیشنهاداتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است.

محمدرضا نجفی‌منش با اعلام این خبر گفت: انجمن همگن قطعه‌سازان کشور که متشکل از 13 انجمن استانی است، طی نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، گزارش مفصلی از قطعه‌سازی، مشکلات و راهکارها به ایشان ارائه کرده‌اند. در این نشست مقرر شد جلسه‌ای با حضور همه قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهریور ماه برگزار شود.

او با اشاره به اینکه از شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های 1 ،2 و 3 حدود 280 هزار نفر از کل 550 هزار نفر در سه موج بیکاری، تعدیل یا تعلیق شده‌اند، توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مجموع 130 هزار نفر تعدیل شده و 150 هزار نفر نیز تعلیق شده‌اند. اگرچه بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات پایان سال 1397 به طور موقت به کار بازگشتند که از ابتدای امسال دوباره به مرور شاهد تعلیق مجدد این نیروها هستیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بزرگ‌ترین مساله قطعه‌سازان را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: یکی از پیشنهاداتی که در نشست با آقای رحمانی مطرح شد این بود که خودروسازان اموال مازاد خود را بفروشند و بابت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان بپردازند. بدهی خودروسازان به شبکه تامین، بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان شده و مطالبات معوق به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته هنوز بسیاری از تعدیل قیمت‌های قطعات سال 98 محاسبه نشده و در حساب‌های فیمابین لحاظ نشده است.

 او افزود: یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی این است که فرایند واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سرعت انجام گیرد. البته در فرآیند این واگذاری لازم است سازمان خصوصی‌سازی، زیان‌های انباشته خودروسازان را متقبل شود و سپس این بنگاه‌ها واگذار شوند تا خریداران نسبت به خرید آنها ترغیب شوند. این راهکار را می‌توان به همه واحدهای تولیدی دولتی تعمیم داد.

 نجفی‌منش یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه صنعت قطعه و خودرو و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی را واقعی‌سازی قیمت‌ها دانست و در ادامه گفت: باید به سمت و سویی برویم که نه خودروساز و نه قطعه‌ساز تولیدات خود را با زیان نفروشند. حال آنکه به دلیل برخی سیاست‌ها، خودروسازان، خودروهای تولید شده را با زیان فروختند و این زیان سبب شد که این صنایع، توان مالی خود را از دست بدهند.

رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران در ادامه به برخی پیشنهادات ارائه شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: اصلاح فوری و شناور شدن قیمت قطعات از سوی خودروسازان بر اساس نرخ واقعی نهاده‌های تولید، به نحوی که در صورت تغییر 10 درصد نرخ نهاده‌های تولید، قیمت‌ها بلافاصله اصلاح شوند، یکی از پیشنهادات ماست. همچنین استفاده از تمام ظرفیت اعتباری زنجیره تامین بانک‌ها به طوری که چک‌های خودروسازان از سوی کلیه رده‌های زنجیره تامین در بانک‌ها قابل خرید دین باشد؛ تسهیل گشایش اعتبار اسنادی داخلی و تسهیل تامین مواد اولیه داخلی شامل محصولات پتروشیمی و فلزی از جمله پیشنهاداتی بوده که انجمن همگن قطعه‌سازان به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.

 او افزود: البته حل برخی از مشکلات موجود نیز خارج از مجموعه تحت مدیریت وزارت صنعت است که پیشنهاداتی نیز در همین زمینه ارائه شد که انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی و پرداخت صرفاً بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز، انتقال بدهی دولتی قطعه‌سازان و تجمیع و انجماد یکساله بدهی‌های دولتی صنعت خودرو به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب‌های باز ارزی (OPEN ACCOUNT) با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ‌های گشایش اعتبار، بخشی از این پیشنهادات بود.

او همچنین گفت: اعطای تسهیلات ارزی مصوب هیئت دولت معادل 844 میلیون یورو نیز دچار تاخیر شده است و انتظار می‌رود که بانک مرکزی در این زمینه همکاری کند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
45,295.65 0.00 0.00

نمادهای زیر مجموعه

ح . سایپاآذین‌ (خاذینح) سایپاآذین‌ (خاذین2) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر4) زامیاد (خزامیا) سازه‌ پویش‌ (خپویش) ایران‌ خودرو (خودرو4) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا) تولیدمحورخودرو (خمحور) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن) فنرسازی‌زر (خزر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه4) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق2) صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت) زامیاد (خزامیا2) ح . مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیرح) لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت) ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگسترح) مهرکام‌پارس‌ (خمهر) سایپا دیزل‌ (خکاوه4) مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر) کمک‌فنرایندامین‌ (خکمک) تولیدمحورخودرو (خمحور4) سایپا (خساپا4) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ4) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک) گروه‌بهمن‌ (خبهمن2) ح . فنرسازی‌زر (خزرح) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور2) چرخشگر (خچرخش2) ح . پارس‌ خودرو (خپارسح) مشارکت سایپا،سه ماهه20% (مساپا955) گروه‌بهمن‌ (خبهمن) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن2) فنرسازی‌خاور (خفنر) ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهنح) محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز) فنرسازی‌زر (خزر) چرخشگر (خچرخش) ایران‌ خودرو (خودرو2) ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرقح) فنرسازی‌خاور (خفنر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه) ح . ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ (ختراکح) سایپاآذین‌ (خاذین) پارس‌ خودرو (خپارس) سازه‌ پویش‌ (خپویش2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا4) سایپا (خساپا) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ) پارس‌ خودرو (خپارس2) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور4) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر) فنرسازی‌خاور (خفنر4) رادیاتور ایران‌ (ختور) سایپا دیزل‌ (خکاوه) ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورناح) ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقاح) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور) ایرکا پارت صنعت (خکار) ح . فنرسازی‌خاور (خفنرح) ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌ (خموتورح) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق) سایپا (خساپا2) ایران‌ خودرو (خودرو) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا2) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا) بهمن دیزل (خدیزل2) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) بهمن دیزل (خدیزل) بهمن دیزل (خدیزل4) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح2) تولید خودرو سایپا کاشان (خکاشا) صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا908) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا9982) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا9082) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا998) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا1432) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا4032) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا403) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا143) اختیارف خودرو-3185-10/08/1396 (طخود8004) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود14122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا1042) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا104) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود4122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود00122) گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره (کرمان خودرو) توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) ایران خودرو دیزل (خاور) سایپا دیزل (خکاوه2) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان4) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) سایپا دیزل (خکاوه) صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16% (صایپا203) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا112) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا1122) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا0122) صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16% (صایپا412) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا012) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود00042) ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404)