پرداخت پیش از موعد سود سهام بازنشستگان « ملت »

بیمه ملت، سود سهام بازنشستگان سهامدار خود را پیش از موعد مقرر، پرداخت می کند.

بیمه ملت: بیمه ملت در نظر دارد سود سهام سهامداران عضو صندوق بازنشستگی کشوری را از روز 20 مردادماه به حساب آنان واریز کند. این در حالی است که طبق اطلاعیه رسمی بیمه ملت که در مورخ 15 تیرماه در سامانه کدال منتشر شده است، سود سهام سال 97 سهامداران بیمه ملت از تاریخ اول مهرماه 98 پرداخت می‌شود.