مزایده جدید فروش زمین توسط « بزاگرس »

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر مزایده اموال مازاد در قالب زمین را اعلام کرد.

 دنیای بورس: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان 2 قطعه پلاك ثبتى به شرح جدول ذیل واقع در کیلومتر 3 جاده على آباد - گرگان اقدام کند.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,161 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,143 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,161 0.00 0.00
اولین قیمت 5,311
قیمت دیروز 5,161
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,463 4,943
بازه هفته 5,349 4,347
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.483 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,766 5,141 5,149 8,000 1
1 330 5,140 5,150 3,950 2
1 1,000 5,130 5,157 46,560 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)