مزایده جدید فروش زمین توسط « بزاگرس »

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر مزایده اموال مازاد در قالب زمین را اعلام کرد.

 دنیای بورس: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعیان 2 قطعه پلاك ثبتى به شرح جدول ذیل واقع در کیلومتر 3 جاده على آباد - گرگان اقدام کند.

قیمت پایانی تغییر درصد
5,652 96.00 1.67

داده ها

آخرین معامله 5,610 138.00 2.40
قیمت پایانی 5,652 96.00 1.67
اولین قیمت 5,700
قیمت دیروز 5,748
بازه روز 5,799 5,559
قیمت مجاز 6,035 5,461
بازه هفته 5,926 4,895
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,347
حجم معاملات 6.208 میلیون
ارزش معاملات 35.09 میلیارد
ارزش بازار 16.956 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.142 میلیون 5.427 میلیون
حقوقی 1.066 میلیون 781,278
تعداد خرید فروش
مجموع 511 398
حقیقی 509 395
حقوقی 2 3
تغییر حقوقی به حقیقی 1.609 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,622 5,624 66,806 1
4 8,578 5,621 5,633 1,319 2
5 52,800 5,620 5,650 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)