نتیجه مزایده فروش زمین ایران خودرو

ایران خودرو از بی‌نتیجه بودن مزایده فروش شش دانگ زمین واقع در بلوار یادگار امام به مساحت ۲۴۰۳ متر خبر داد.

دنیای بورس: ایران خودرو درباره نتیجه مزایده فروش یک قطعه زمین در تهران اعلام کرد: مزایده شش دانگ زمین واقع در بلوار یادگار امام به مساحت 2403 متر و به قیمت پایه 73.8 میلیارد تومان، نتیجه‌ای نداشت.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
49,107.31 1,099.32 2.24