مالیات عایدی بر سرمایه مشمول بورس نمی‌شود

مالیات عایدی بر سرمایه مشمول سهامداران و بازار سرمایه نخواهد شد.

دنیای بورس: در حالی که معاون سازمان امور مالیاتی از نهایی شدن پیش‌نویس مالیات عایدی بر سرمایه خبر داده که شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس تاکید دارد: مالیات عایدی بر سرمایه مشمول سهامداران و بازار سرمایه نخواهد شد.

پیش‌تر حسن امیری، معاون سازمان بورس نیز در گفت‌و‌گویی تاکید کرد: بر اساس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، این مالیات شامل سهام نمی‌شود و سازمان بورس به طور جدی پیگیر این موضوع است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر