آگهی جدید فروش اموال مازاد ایران‌خودرو

ایران خودرو اموال مازاد خود را به فروش می‌گذارد.

دنیای بورس: ایران خودرو در آگهی جدید خود قصد دارد ملک خود در بلوار یادگار امام را بفروشد. فروش شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 2403متر واقع در بلوار يادگار امام  ارزش  73.8 میلیارد تومان را دارد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
49,107.31 1,099.32 2.24