واگذاری زیر مجموعه «شیران » تا دو ماه آینده

مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران از احتمال واگذاری شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران تا دو ماه آینده خبر داد.

دنیای بورس: امیر رحیمی با بیان اینکه ایرادات بورس را برای واگذاری شرکت بازرگانی وخدمات بندری رفع کرده‌ایم، گفت:  با تغییر فرآیند کاری این شرکت، درآمد عملیاتی‌اش افزایش یافته است که یکی از ایرادات بورس درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی شرکت بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران برای دوره مالی میانی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ صورت سود وزیان حسابرسی نشده خود را منتشر کرد.

براساس این گزارش (EPS) پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی شرکت ۳۶۹درصد نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل افزایش داشت. در این گزارش آمده است این شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ موفق به تحقق سود هر سهم 116.9 تومان شد. این در حالی است که این رقم در دوره میانی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷به میزان 24.9 تومان بود. سود خالص سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران در ۳۱ خرداد ۱۳۹۸با ۳۷۰ درصد افزایش روبه‌رو بود.

سود خالص این شرکت در دوره یاد شده 540.9 میلیارد تومان بوده که در دوره میانی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ (سال گذشته)‌115.1 میلیارد تومان بود. سود خالص شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران که زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران است با تحقق 51.264 میلیارد تومان، افزایش ۱۹۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ثبت کرد. ضمنا سهام شیران متعلق به بانک صنعت‌ومعدن است.

قیمت پایانی تغییر درصد
10,022 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,022 0.00 0.00
اولین قیمت 10,007
قیمت دیروز 10,022
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,543 9,539
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6514300
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 987,264

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 46.392 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 204 9,950 9,990 5,000 1
1 400 9,900 10,000 192,180 4
3 26,777 9,851 10,010 1,630 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)