زمان اجرای فاز نهایی سامانه مدیریت ریسک

از سه‌شنبه هفته جاری، ۲۵ تیرماه همه سفارش‌ها از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تحت پوشش نامک است.

دنیای بورس: سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص نحوه اجرای مرحله نهایی فاز نخست سامانه مدیریت ریسک بخشنامه جدیدی به همه کارگزاری‌ها ارسال کرد کخه بر مبنای آن از سه‌شنبه هفته جاری، ۲۵ تیرماه همه سفارش‌ها از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تحت پوشش نامک است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر